جراحی ناخن یکی از عمل‌های سرپایی است که در اکثر موارد با بی حسی موضعی انجام می‌شود. در این جراحی قسمتی از ناخن یا تمام آن بسته به مشکلی که به وجود آورده برداشته می‌شود. جراحی ناخن از دقیق‌ترینجراحی‌های پوست است که نیاز به توجه زیاد به جزئیات و تجویزهای دقیق توسط متخصصی باتجربه دارد.

 

 

جراحی ناخن اغلب در افرادی صورت میگیرد که دارای ناخن های محدب هستند و کناره های ناخن حین رشد به صورت عمقی وارد گوشت می شود که این امر سبب درد شدید و عفونت و تورم انگشت پا می شود.

یا افرادی که کفش های تنگ و نوک باریک می پوشند یا ناخن ها را به طور نادرست  کوتا ه می کنند و لبه های تیز ایجاد که داخل گوشت پا فرود می رود.

روش دوم که جراحی ناخن با کمک کوتر است روش کابردی تر است که ناحیه سالم ناخن بر روی بافت حفظ می شود و نواحی درگیر از بافت جدا می شوند و مجدد ناخن به صورت صحیح رشد می کند.

 

 

 

در این مرکز جراحی ناخن به دو صورت انجام می شود :

  1. برداشت کامل ناخن
  2. برش ناحیه درگیر توسط کوتر و بازسازی قسمتی از ناخن که درگیر بوده است(روش جدید)