به وجود آمدن اینترنت و تکنولوژی می تواند یکی از بزرگترین پیشرفت های تاریخ بشریت باشد. زیرا تکنولوژی توانسته جایگاه و نقش بسیار مهمی را در زندگی افراد داشته باشد. امروزه بسیاری از کارهای حیاتی و بسیار مهم افراد وابسته اینترنت و تکنولوژی می باشد.  تکنولوژی باسرعت غیر قابل تصوری در حال پیشرفت می باشد. به گونه ای که اگر افراد نتوانند خود را با پیشرفت تکنولوژی همگام سازند دچار مشکلات فراوانی می شوند. با توجه‌‌‌ به نقش کلیدی و تعیین‌‌‌کننده‌‌‌ای که تکنولوژی در موفقیت سازمان ها در آینده بازی می‌‌‌کند روابط عمومی موسسه خیریه علی ابن ابی طالب (ع) شهریار به نقل از مهدی اکبری جعفری یکی از اعضای محترم هیئت مدیره و مدیریت مرکز درمان علوی اعلام نمودند ما نیز در این مسیر قدم پیش نهادیم و با بهره گیری از تیم متخصص شرکت هوشمند آیجاب حدود 90درصد از زیرساخت های این مجموعه را آماده و در سه فاز ارائه خواهیم داد، فاز اول که شامل بخش درمانی است و تا پایان خردادماه 1403 قابل بهره برداری می باشد.