موسسه خیریه علی ابن ابیطالب (ع)

شماره ثبت: ۸۲

خانه مهدی (شعبه ۱)

تلفن: ۶۵۱۶۹۲۹۹-۰۲۱

همراه: ۵۱۵۹۳۹۹-۰۹۳۶

آدرس: مارلیک، بلوار شهید جمهور(سه باندی)،ضلع شرقی میدان بسیج(میدان ساعت)،پشت دکه روزنامه فروشی، مرکز دارالایتام پسرانه خانه مهدی (عج)

پست الکترونیک:info@kheirieh110.ir