موسسه خیریه علی ابن ابیطالب (ع)

شماره ثبت: ۸۲

با شما خیرین لحظات برای فرزندان شیرین می شود

حضور بچه ها در رستوران سارای به دعوت خیر خیلی خوبمون آقای بوربور که با عشق به بچه ها و با رعایت موارد بهداشتی قبل از ورود، تمام رستوران رو ضد عفونی کردند و شب بسیار شادی را برای فرزندان خانه کوثر ورق زدند