مددکاری

مددکاری

این موسسه بزرگ و مردم نهاد از سال 1368 تاسیس شد و تا به امروز در راستای بهتر شدن معیشت خانواده های تحت پوشش که عدد آنها بیش از 400 خانوار میرسد قدم برداشته است .از جمله اهداف اصلی این بخش شناسایی، بررسی وضعیت و تحت پوشش قرار دادن خانواده های محترم و آبرومند جامعه می باشد. از همین رو دفتر مرکزی با دارا بودن واحدد مددکاری، واحد پذیرش، واحد جهزیه، واحد تحقیق و … پس از شناسایی خانواده ها و بررسی زندگی موجود و نیازهای آنان برای رفع گرفتاری این خانواده ها تلاش می نمایند. تشکیل پرونده، برقراری مستمری برای خانوده های مستعد ، شناسایی جهت انجام نوع حمایت و قرار دادن آنان در لیست حمایت ها از جمله فعالیت های این بخش می باشد.

لوکیشن مددکاری