قوانین

قوانین

ضمن قدردانی از همراهی همشهریان و هم میهنان نیکوکار در حمایت از کودکان بد سرپرست و بی‌سرپرست این سرای مردمی، معروض می‌دارد:
1- این موسسه بر اساس اهداف اساسنامه‌ای مرکزی مردم نهاد، غیر دولتی، غیر سیاسی و تابع قوانین جاری کشور می‌باشد.
2- تمامی اقدامات خیر خواهانه اشخاص حقیقی یا حقوقی صرفا در چارچوب روش‌ها و اهداف مرکز امکان پذیر می‌باشد و هرگونه فعالیت تبلیغاتی به نفع موسسه خیریه علی ابن ابیطالب (ع) خارج از این چارچوب و بدون اخذ مجوز مکتوب لازم از مراجع ذیصلاح کشور غیر قانونی و مورد پذیرش نخواهد بود.
3- همچنین هرگونه استفاده از نام و لوگوی موسسه بدون اخذ مجوز در کلیه فضاهای تبلیغاتی رسانه‌ای حقیقی و مجازی تحت عنوان حمایت و یا هر عنوان دیگر، صرفا با هماهنگی قبلی یا اخذ مجوز در چارچوب قوانین کشور و اساسنامه داخلی این موسسه امکان پذیر می‌باشد.
تاکید می‌گردد عدم رعایت هر یک از موارد فوق، از طریق مراجع ذیصلاح قانونی پیگیری خواهد شد.