خانه مهدی

خانه مهدی

خانه مهدی در سال 1382 با ظرفیت 50 فرزند توسط مرحوم حاج شیخ حسین حسینی تاسیس شد، ضمن اسکان و نگهداری از فرزندان با ارائه خدمات تخصصی و مسئول فنی سرکار خانم رستمی ارتقاء بخشید.

موقعیت مکانی مرکز خانه مهدی