اساسنامه

اساسنامه موسسه خیریه علی ابن ابیطالب (ع) شهریار

فصل اول – کلیات و اهداف :

ماده 1)نام: نامموسسه خیریه علی ابن ابیطالب (ع) شهریار”است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار”موسسه خیریه” نامیده میشود.

ماده 2 ) نوع فعالیت : کلیه فعالیتهای”موسسه خیریه” غیر سیاسی ، غیر تجاری و غیر انتفاعی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران ، دقیقاً طبق این اساسنامه فعالیت خواهد نمود . ضمناً “موسسه خیریه”  از نوع موسسات مذکور در بند الف ماده 2  آئین نامه  اصلاحی  ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب   05/05/1337   موضوع  مواد  584   و   585   قانون  تجارت  تلقی می گردد .

ماده 3 ) مرکز اصلی”موسسه خیریه” : دفتر مرکزی “موسسه خیریه” واقع در استان تهران –  شهرستان شهریار –  میدان امام خمینی ( ره ) خیابان انقلاب – کوچه شهید علی بابائی – دفتر مسجد حاج حسن است و در صورت لزوم می تواند پس از موافقت مراجع  قانونی در  سایر نقاط   داخل و  خارج کشور  شعبه , نمایندگی  یا  دفتر  دایر  نماید.

ماده 4 ) تابعیت “موسسه خیریه” : “موسسه خیریه” تابعیت دولت جمهوری اسلامی  ایران  را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را  به ولایت فقیه و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند و به نام”موسسه خیریه” حق فعالیت سیاسی یا وابستگی و  ارتباط  با  احزاب و گروههای سیاسی نخواهند داشت و  دارای حسن شهرت  هستند .

ماده 5 ) مدت  فعالیت : مدت فعالیت “موسسه خیریه” از  تاریخ تأسیس برای مدت  نامحدود تشکیل میگردد.

(تأسیس سیزدهم/ رجب سال 1423 هجری قمری مطابق با سی ام شهریور سال یکهزار و سیصدو هشتاد و یک هجری شمسی 30/06/1381 )

ماده 6 ) دارایی : دارایی اولیه “موسسه خیریه” اعم از منقول و غیر منقول مبلغ 000/000/15 ریال می باشد که توسط هیئت مؤسس تماماٌ  پرداخت  شده و  در اختیار”موسسه خیریه”  قرار  گرفته  است .

تبصره  1  : موسسین و وابستگان طبقه اول و دوم آنان , اعضای  هیئت امناء و مدیران موسسه حق هیچ گونه معامله ای را با موسسه ندارند .

تبصره 2  : موسسین یا صاحبان سرمایه موسسه , حق هیچ گونه برداشت و یا تخصیص از محل کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی را ندارند.

ماده 7 ) هیئت موسس عبارت است از   :

 حجت الاسلام و المسلمین حاج حسین حسینی فرزند رمضانعلی

ماده 8  )  اهداف”مؤسسه خیریه”عبارتند از  :

1-ایجاد مراکز آموزشی علوم و فنون مختلف و ایجاد آزمایشگاه و کارگاههای آموزشی تقویت دانش آموزان و دانشجویان  با  استعداد در تمام مقاطع تحصیلی

2-  تأسیس و  اداره درمانگاه و  بیمارستان و کمک به درمان و  بهداشت خانواده های نیازمند.

3-  ایجاد خانه های مهدی موعود (عج)  برای  نگهداری افراد بی سرپرست و  نوجوانان و  ایتام و  سرپرستی امور تحصیلی آنان.

4- تأسیس مدارس علوم دینی , قرآنی , کلاسهای آموزشی و کمک آموزشی در زمینه معارف  اسلامی از مهد کودک و  تمام مقاطع  تحصیلی  تا  پایان مقطع دبیرستان  , فنی و حرفه ای  , کار و دانش.

5- ایجاد مراکز معلولین , سالمندان , مراکز باز پروری ((شبانه روزی )) و همکاری در تمام زمینه های بهزیستی و  قبول و  اداره مراکز فرهنگی , آموزشی , بهزیستی  , ورزشی  , خدماتی مورد واگذاری سازمانهای دولتی , شهرداری ها , نهادهای اوقاف , اشخاص حقیقی و حقوقی به مردم.

6-اعطای تسهیلات و کمک به تأمین مسکن , اشتغال  , تشکیل خانواده و  سایر نیازمندی های طبقات  محروم  به ویژه جوانان.

7- تأسیس و احداث کارگاه های تولیدی و خدماتی جهت توانمند سازی خانواده های نیازمند و  ایتام .

ماده 9 ) طرح ها و برنامه ها و سایر  اقداماتی که در  اساسنامه پیش بینی شده به نحوی با وظایف  یکی  از  وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی مرتبط و  نیازمند کسب  مجوز  باشد پس از کسب موافقت و  با  نظارت سازمان و  وزارتخانه  ذیربط  به مرحله  اجرا  در خواهد آمد.

ماده 10 ) فعالیت اعضاء اعم از هیئت مؤسس , هیئت مدیره , مدیر عامل و  قائم مقام وی ,  بازرسان افتخاری بوده و اعطای هرگونه تسهیلات از امکانات مؤسسه برای اعضاء ممنوع است.

تبصره 1  : هیئت امناء می تواند با تصویب و  تشخیص اکثریت اعضاء و  با توجه به فعالیت تمام وقت مدیر عامل مبلغی را برابر با قانون کار به عنوان حقوق و پاداش برای وی در نظر بگیرند .

فصل دوم – ارکان

ماده 11 ) ارکان”موسسه خیریه ” عبارتند از  :

 1-. مجمع عمومی هیئت امناء

2-  هیئت مدیره

3-  مدیر عامل

4-  بازرسان

الف : مجمع عمومی هیئت امناء :

ماده 12 ) مجمع عمومی هیئت امناء با  تعداد 9 (نه) نفر  تشکیل و  عالیترین مرجع تصمیم گیری در”موسسه خیریه ” می باشد که به صورت عادی  یا  فوق العاده  تشکیل می شود  .

تبصره 1  : در صورت استعفا یا  فوت  هر  یک  از  اعضاء هیئت امناء , عضو  جانشین  در  اولین جلسه و  با رأی  دو سوم  اعضاء حاضر تعیین  و  انجام وظیفه خواهد نمود .

ماده 13 ) مجمع عمومی عادی هیئت امناء سالی یکبار  (( ترجیحاً  در روز سیزدهم رجب مقارن با ولادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام )) تشکیل خواهد شد . برای  رسمیت حضور نصف به علاوه  یک عضو  و  جهت تصویب هر موضوعی نیز رأی  موافق با  اکثریت اعضاء حاضر در جلسه  ضرورت  دارد .  دعوت  برای  مجامع کتبی بوده و  حداقل تا  15  روز  قبل از  تشکیل آن به  اطلاع کلیه اعضاء خواهد رسید در صورتی که در دعوت نخست اکثریت حاصل نشد , جلسه دوم  به  فاصله   15  روز  تشکیل  و  با  هر  تعداد اعضاء حاضر در  جلسه رسمیت خواهد یافت.

ماده 14 ) وظایف مجمع عمومی عادی هیئت امناء  :

1-.   انتخاب اعضای  هیئت  مدیره ( اصلی و علی البدل ) و  بازرسان ( اصلی و علی البدل ).

2-   استماع  و رسیدگی به گزارش  هیئت مدیره  و  بازرس ( بازرسان).

3-   تعیین خط مشی کلی و  سیاست ها و  راهبردها ی  اصلی  “موسسه خیریه “.

4-   بررسی و  تصویب و  یا رد پیشنهادات  هیئت مدیره.

5-   تعیین  عضو جانشین  هیئت امناء طبق  مندرجات ماده 12.

6-   تصویب ترازنامه و  بودجه “موسسه خیریه “.

7-   تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی ها و  دعوتنامه های “موسسه خیریه “.

ماده 15 ) مجمع عمومی فوق العاده هیئت امناء با شرایط زیر تشکیل خواهد شد :

1-با درخواست هیئت مدیره یا بازرس(( بازرسان)).                                           

2-با درخواست یک سوم از اعضاء هیئت امناء.

تبصره  1    :   دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده هیئت امناء کتبی بوده و حداقل تا  15 روز قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضاء خواهد رسید .

تبصره  2   :   مجمع عمومی فوق العاده هیئت امناء تمام شرایط مجمع عمومی عادی را خواهد داشت .

تبصره  3  :  تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت آراء موافق حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 16 ) وظایف مجمع عمومی فوق العاده  :

1-تصویب تغییرات در  مفاد  اساسنامه.

2-بررسی  و  تصویب انحلال یا رد انحلال.

3-عزل بعضی از اعضاء هیئت مدیره و بازرسین , قبول و بررسی استعفاء اعضاء هیئت مدیره و  بازرسین , انتصاب اعضاء علی البدل , تعیین کسری  اعضاء تا  سر رسید مجمع  عمومی عادی.

4-تغییر نشانی.

5-افزایش یا کاهش  سرمایه.

ماده 17 ) مجمع عمومی  هیئت امناء توسط  هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس , یک منشی و  یک ناظر  اداره می شود.

تبصره 1  : اعضای هیئت رئیسه نباید از بین کاندیداهای  هیئت مدیره و بازرسان باشند و  با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی هیئت امناء انتخاب خواهند شد .

ب: هیئت مدیره

ماده 18 )  “موسسه خیریه” دارای هیئت مدیره ای مرکب از  پنج  ( 5 ) نفر عضو اصلی و  دو  ( 2 ) نفر عضو  علی البدل خواهد بود.

تبصره  1   : جلسات هیئت مدیره  با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء موافق معتبر خواهد بود.

تبصره 2  : شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذرموجه و بدون اطلاع  قبلی تا  سه  ( 3 )  جلسه متوالی در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود .

تبصره  3  :  انتخاب مجدد هیئت مدیره  بلا مانع  است .

ماده 19 ) در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیئت مدیره عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیئت مدیره بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود .

ماده20 ) هیئت مدیره  علاوه  بر جلساتی که  به طور مرتب و  حداقل هر  ماه  یکبار تشکیل خواهد داد بنا  به  ضرورت  و  با  دعوت کتبی  با  تلفنی رئیس هیئت مدیره  یا  نائب رئیس هیئت مدیره  تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد . فاصله بین ابلاغ دعوتنامه کتبی  یا  تلفن  با  تشکیل جلسه هیئت مدیره  حداقل  سه  ( 3 ) روز خواهد بود.

ماده 21 ) اعضای هیئت مدیره حداکثر تا یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و  از بین خود  یک نفر رئیس و  یک نفر نائب رئیس و  یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود و  حدود  اختیارات آنها  را آئین نامه داخلی مشخص می نماید .

 ماده 22 ) هیئت مدیره برای  مدت 2  سال انتخاب خواهند شد انتخاب مجدد هیئت مدیره  برای دوره های بعدی  بلامانع بوده و  هیئت مدیره موظف است حداکثر 3  ماه قبل از  پایان تصدی خود از مجمع عمومی عادی هیئت امناء به منظور انتخات هیئت مدیره جدید دعوت نماید .     هیئت مدیره حداقل ده  روز  قبل  از  پایان تصدی خود  نتیجه  انتخابات را  به  نیروی انتظامی  جمهوری  اسلامی ایران اعلام خواهد نمود.

ماده 23 ) هیئت مدیره  نماینده  قانونی”موسسه خیریه” بوده و  وظایف و اختیارات آن  در چار چوب اساسنامه به شرح ذیل  می باشد:

حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول  , رسیدگی به حساب ها ,  پرداخت دیون  و  وصول مطالبات , اجرای مصوبات هیئت امناء , افتتاح  حساب در بانک ها ,  انجام تشریفات قانونی  ,  تعقیب جریانات قضائی  و  مالیاتی  و  ثبتی در کلیه  مراحل  قانونی در محاکم  تعیین  حکم  و  تعیین وکیل و  عزل آن ، قطع  و  حل  و  فصل دعاوی  از  طریق  سازش ( مصالحه )  و  در صورت  اقتضاء  تفویض و  واگذاری  تمام  یا  قسمتی  از  اختیارات خود به هر شخص دیگر  اعم از حقوقی  یا  حقیقی  با  حق  توکیل  به  غیر.

به طور کلی هیئت مدیره می تواند هر  اقدام  و معامله ای را که ضروری  بداند در مورد نقل  و  انتقال اموال منقول  و  تبدیل به احسن یا رهن گذاری  و  فک رهن  و  استقراض به استثنای  فروش اموال غیر منقول که مستلزم تصویب هیئت امناء می باشد بنام “موسسه خیریه” انجام دهد

تبصره  1   : جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص هیئت امناء است هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط بر رعایت حدود اهداف”موسسه خیریه”دارا می باشد .

تبصره  2  : هیئت مدیره می تواند از بین خود یا خارج یک نفر شخص حقیقی ایرانی و دارای صلاحیت اجرایی و اخلاقی را  به مدیریت عامل انتخاب و حدود احتیارات  و مدت تصدی او  را  تعیین  نماید.

مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی تنهعاست و در حدود اختیاراتی که  از طرف هیئت مدیره به وی تفویض میگردد نماینده “موسسه خیریه” محسوب شده و  از طرف “موسسه خیریه” حق امضاء دارد.

تبصره  3   :  اگر مدیر عامل عضو  هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او  از مدت عضویتش در هیئت مدیره بیشتر  نخواهد  بود.

تبصره  4  : کلیه اسناد و اوراق بهادار  و  تعهدآور  با امضای ثابت خزانه دار  و امضای یکی از دو  نفر رئیس هیئت مدیره  یا مدیر عامل  به همراه  مهر “موسسه خیریه”  معتبر خواهد بود.

ج: بازرسان

ماده 24 ) هیئت امناء یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و  یک نفر را  به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب خواهند نمود.

تبصره 1  : انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است .

ماده 25 ) وظایف بازرس بشرح ذیل می باشد :

1-بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای هیئت امناء .

2-مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع هیئت امناء .

3-گزارش هر گونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به هیئت امناء .

4-اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارائی ، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار هیئت امناء گذاشته اند .

تبصره 1  :  بازرس میتواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیئت مدیره شرکت نماید .

ماده 26 ) بازرس می تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات “موسسه خیریه” انجام داده و  اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده هیئت امناء را بنماید .

ماده 27 ) در صورت فوت یا استعفا یا معذوریت بازرس اصلی یا سلب شرایط از او , بازرس علی البدل به جای او انجام وظیفه خواهد نمود.

ماده 28 ) هیئت مدیره و  بازرسان تا زمانیکه جانشین آنها  از سوی هیئت امناء تعیین و معرفی نشده است به مسئولیت خود باقی خواهند بود

فصل سوم – بودجه و مواد متفرقه

ماده 29 ) بودجه “موسسه خیریه” : بودجه “موسسه خیریه”  از طریق جمع آوری هدایا ، اعانات ، قبول وصیت  ، وقف ، هبه ، صدقات مستحبه و سایر روشهای مشروع  و  قانونی بنا به تشخیص هیئت مدیره تامین میشود .فعالیت های مجاز در چهار چوب اهداف و سایر کمکهای مردمی ، دولتی یا بین المللی تأمین می شود .

تبصره   1  :  انتشار و  فروش قبض جهت اخذ کمکهای مردمی در معابر  و اماکن عمومی و خصوصی ممنوع است.

تبصره  2   :  برپائی چادر و  نصب صندوق در معابر عمومی  پس از  تأیید شهرداری منطقه و  با اطلاع کتبی به نیروهای انتظامی امکان پذیر است

تبصره  3  :  نصب صندوق صدقات در اماکن خصوصی با موافقت کتبی مالک یا مالکین بلا مانع است .

تبصره 4  : کمک های نقدی افراد باید از طریق سیستم بانکی به حساب مؤسسه منظور  یا در قبال ارائه رسید در محل مؤسسه دریافت شود و کمک های جنسی نیز در قبال ارائه رسید به اهداءکننده صورت گیرد .

تبصره 5 : فعالیتهای مجاز  به  فعالیتهای قانونی گفته میشود که بر اساس ضوابط و مقرارت جاری کسب درآمد صورت می گیرد مشروط به اینکه  این درآمد پیرامون  فعالیت در چارچوب اهداف  اساسنامه انجام  پذیرد و به لحاظ غیر تجاری بودن مؤسسه هرگونه عملی و داد و ستدی که در کلمه تجارت صورت گیرد ممنوع است .

ماده 30 ) هیچ یک از ارکان “موسسه خیریه” اعم  از هیئت امناء  ,  هیئت مدیره ، مدیر عامل ، بازرسین حق معامله  یا برداشت یا  تخصیص درآمد “موسسه خیریه”  را  به نفع خود  یا دیگران نخواهد داشت و کلیه درآمدهای “مؤسسه خیریه” صرفاٌ جهت تقویت بنیه مالی و در راستای اهداف “موسسه خیریه”  هزینه خواهد شد.

تبصره 1 : تخطی از مواد  29 و  30   اساسنامه سوء استفاده مالی محسوب و مرتکب یا مرتکبین برابر قوانین جزائی کشور تحت تعقیب قرار خواهند گرفت .

ماده 31 )درآمد و  هزینه های”موسسه خیریه”در دفاتر قانونی ثبت و شرح  بیلان آن در پایان هر سال مالی به مراجع ذیربط ارائه خواهد شد

تبصره 1: کلیه وجوه مازاد بر هزینه های”موسسه خیریه” در حساب  مخصوصی به نام “موسسه خیریه” نزد یکی از بانکهای رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهد شد .

تبصره 2 : سال مالی “موسسه خیریه”منطق  با سال شمسی بوده و  همواره به پایان اسفند ماه ختم میشود.

ماده 32 ) بازرسان وزارت امور اقتصادی و دارائی و نیروی انتظامی در هر مقطع از زمان صلاح بدانند می توانند از کلیه دفاتر و امور داخلی موسسه خیریه  بازدید و در صورت مشاهده هر گونه تخلفی  برابر  مقررات  برخورد نمایند .

ماده 33 ) “موسسه خیریه” می تواند آئین نامه اجرایی این اساسنامه را  تهیه و  بعد از تصویب هیئت مدیره و  تأیید مرجع صدور مجوز  به مرحله  اجرا  در آورد.

ماده 34 ) کلیه مدارک ، پرونده ها ، نوشته جات ، در دفتر مرکزی “موسسه خیریه”  نگهداری میشود و مکاتبات رسمی”موسسه خیریه” به امضاء رئیس  هیئت مدیره و در غیاب او  نائب رئیس هیئت مدیره  یا مدیر عامل همرا  با مهر “موسسه خیریه”  معتبر خواهد بود .

تبصره 1 : مصوبات و صورتجلسات هیئت امناء و هیئت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید

ماده 35 ) هر گونه تغییری در مفاد اساسنامه و صورت جلسات “موسسه خیریه” به اطلاع مقامات قانونی ذیربط رخواهد رسید.

ماده 36 ) محل “موسسه خیریه”و اقامتگاه اعضای هیئت مدیره و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع مقامات قانونی ذیربط برسد و مادامی که اطلاع داده نشده ، استناد به آن معتبر نخواهد بود .

ماده 37 ) “موسسه خیریه”  دارای مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیئت مدیره و برابر مقررات تهیه خواهد شد.

تبصره 1  : هیئت مدیره در حفظ و حراست از پروانه فعالیت ،مهر و آرم مسئولیت قانونی دارد ودر صورت مفقود شدن مراتب ضمن آگهی در روزنامه تعیین شده مقامات قانونی ذیربط اطلاع داده شود .

ماده 38 ) انحلال : در صورت انحلال “موسسه خیریه” مجمع  عمومی  فوق العاده  پنج ( 5 ) نفر را به عنوان هیئت تصفیه انتخاب و این هیئت  موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تصفیه بدهی ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم (( اعم از منقول و غیر منقول ))              دارایی “موسسه خیریه” را با تصویب مجمع عمومی و تحت تظارت کمیته ای مرکب از نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی و نیروی انتظامی به یکی از مراکز  غیر انتفاعی عام المنفعه داخل کشور  واگذار  نماید . هیئت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل اموال و املاک واگذار شده را  به مراجع ذیربط  ارائه  نماید.

ماده 39 ) انتشار هرگونه مطبوعه ای پس از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و  تحصیل پروانه انتشار  با رعایت کامل قانون مطبوعات انجام می شود .

ماده 40 ) مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده اشت وفق عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد .

ماده 41 ) این اساسنامه مشتمل بر  3  فصل و  41  ماده  و  28  تبصره در نشست مورخ  25/04/1394  هیئت امناء به تصویب رسید .

روش‌های کمک

صدقه

صدقه در احاديث و روايات مورد تآكيد فراوان بوده و مايه خير و بركت، رفاه و تندرستي و سبب پيشگيري از رويدادهاي ناگوار است. قلك و صندوق صدقات خيريه، زينت بخش خانه و محل كار ميباشد و گره هاي بزرگي را از مشكلات خانواده هاي يتيم نيازمند باز ميكند.

توزيع و تحويل قلك با هماهنگي تلفني و توسط نماينده خيريه انجام پذير است.

ذبح گوسفند

ذبح گوسفند قرباني و حيوانات حلال گوشت مانند مرغ و خروس در آئين اسلام مستحب شمرده شده است. ذبح گوسفند عقيقه دعا و تشريفات خاصي دارد كه ذكر نام فرزند و نام پدر در آن ضروري است. ذبح گوسفند تقصيري حج نيز مربوط به حجاج ميباشد.

موسسه خيريه، گوسفند را کلی و ارزانتر از ديگران خريداري ميكند، و مطابق سفارشات رسيده هم در كشتارگاه خاص خيريه ذبح میگردد

شما خیرین گرامی می توانید به صورت مشارکتی برای ذبح گوسفند قربانی (عقیقه، نذری، تقصیری حج) اقدام فرمائید.

تعهد مستمری

مستمري عبارت از وجهي است كه خيرين تقبل مي نمايند تا بطور مرتب از ماهيانه، سه ماهه، شش ماهه و ساليانه مبلغي به موسسه به پردازند. اين مستمري به دو صورت عام و خاص (طرح اكرام) پرداخت مي گردد.

مستمري عام : خيرين تقبل مي فرمايند كه مبلغي را به خيريه بپردازند و موسسه بسته به الويت نياز خانواده ها آن را هزينه كند.

مستمري خاص : خيرين تقبل مي فرمايند كه مبلغي را به خيريه بپردازند و موسسه متعهد می باشد که طبق درخواست به آن عمل کند.

هزينه مراسم يادبود

چه خوب است در پذيرائي شب هفت و چهلم درگذشتگانمان خانواده هاي يتيم و نيازمند را مشاركت دهيم و در سالگردها نيز به ياد محبت ها و حقوقي كه بر گردن ما دارند با پرداخت مبلغي به عنوان مراسم يادبود شمعي در كلبه محقر و خاموش يتيمان روشن كنيم .

تاج گل و تابلوي تسليت

ارسال تاج گل و تابلو تسلیت به سفارش نیکوکاران خیریه به مجالس ترحیم و یادبود یا مراسم شادی یکی از راه های درآمد خیریه را تشکیل می دهد. که با یک تلفن به مجالس مورد نظر ارسال می گردد.

تاج گل هاي خيريه بسيار زيبا و متنوع طراحي شده و در اغلب مساجد و تالارهاي بزرگ تهران مورد استقبال هم ميهنان فرهيخته و دلسوز و دردآشنا قرار گرفته است. مبالغ اهدائي بابت آن در ساماندهي زندگي و تعليم و تربيت نونهالان يتيم هزينه ميگردد و حركتي است كه اسراف كاري هاي متداول را از بين مي برد .

تاج گل هاي خيريه با نام تاج گل هاي هميشه بهار با تاج گل هاي طبيعي برابري مي كند و هيچ گونه دور ريزي نداشته و پس از پايان مجالس و مراسم بار ديگر به موسسه باز مي گردد.

ضمناً براي مراسم شادي نيز سبدهای گلی وجود دارد كه خيريه آن را به مجلس شادي ارسال مي كند و پس از مراسم مجدداً به خيريه عودت داده مي شود.

لازم به ذكر است كه همراه سبدگل و تابلو و تاج گل نامه اي از طرف خيريه به صاحب مجلس تقديم مي گردد كه نام هديه كننده در آن ذكر شده است.

نذر

عهد و پيمان با حضرت حق تعالي است كه در عقايد ديني ما از مقام بالائي برخوردار مي باشد و پس از رسيدن به مقصود ادا مي شود. نذورات شما صرف امور فرزندان تحت پوشش مي گردد.

کفاره

کفاره جریمه ایست برای انجام بعضی گناهان یا ترک بعضی واجبات نظیر روزه بدون عذر و مجوز شرعی.

فدیه

فدیه عوض یا جایگزینی است برای جبران ترک بعضی واجبات با مجوز شرعی.

اطعام، افطاری، فطریه

اطعام غذاي گرم در اعياد و مناسبتهاي مذهبي و افطاري در ماه مبارك رمضان و پرداخت فطريه در روز عيدفطر از ديرزمان در فرهنگ ديني ما از اهمیت خاصي برخوردار بوده است موسسه اين كار خير را براي همگان آسان ساخته كه در هر زمان و به هر نيت با يك تلفن انجام پذير خواهد بود.

اقدام به افطاري دادن و اطعام خانواده هاي يتيم در بهبود روحيه و نشاط آنان تاثير به سزائي برجاي مي گذارد و خدمتي زيبا و ستودني است .

خيرات و مبرات

خيرات و مبرات براي درگذشتگان سنتي نيكو است كه بخصوص در شب هاي جمعه و مناسبت ها توصيه شده است. اين كار را مي توان به صورت نقدي و يا سفارش غذا جهت خانواده هاي تحت پوشش انجام داد.

سهم سادات و ديون الهي

با اختصاص سهم سادات، ردمظالم، ذكات، كفارات، به خانواده هاي يتيم نيازمند، بارسنگين حقوق الهي، حق الناس و گرفتاري هاي ناشي از قصورات و تقصيرات را به بهترين شيوه مي توان از دوش خود برداشت.

بيمه امام زمان(عج)

كمك نقدي و يا غير نقدي براي سلامتي امام زمان و دفع بلا از وجود خود و عزيزان است.

ثلث مال

بخشش ثلث مال سنت حسنه اي است كه برابر تعاليم اسلامي هركس حق دارد وصيت كند كه بازماندگانش يك سوم مال او را صرف امور خيريه كنند.

جهيزيه

يكي از شاخه هاي عمده كمك به خانواده هاي يتيم نيازمند مشاركت در تامين جهيزيه نوعروسان مي‌باشد. چه خوب است در كنار تامين جهيزيه نوعروسانمان، دختران يتيم تحت پوشش موسسه را نيز در نظر آوريم و با تامين اقلامي از جهيزيه و یا پرداخت نقدی نگراني و اضطراب را از آنان دور كنيم.

هزينه تحصيلي

 كمك به هزينه تحصيل كمك به علم و دانش و فضيلت در جامعه است و براي ارزش و اهميت آن حد وحدودي متصور نيست. كاري است الهي، انساني و اخلاقي.

1-به خاطر آوريم كه نونهالان يتيم نيز همانند فرزندان ما و شما قلب و احساس داشته به زندگي و روحيه سالم نياز دارند . بنابراين چه خوب است دركنار خريد روزانه و تامين نيازهاي زندگي خود آنان را نيز در نظر داشته باشيم .

اختصاص درصدي از توليدات موادغذائي، لوازم بهداشتي، كيف و كفش و لباس، روپوش مدارس، پارچه چادري، لوازم خانگي، ميوه، برنج، روغن، حبوبات، نوشت افزار و … در ساماندهي و تامين احتياجات روزمره خانواده هاي يتيم و تعليم و تربيت نونهالانشان نقش مهمي ايفا مي كند و شكل ديگري از كمكهاي غيرنقدي محسوب ميشود.

2-با يك تماس تلفني مي توانيد اجناس نو و يا دست دوم (درحد نو) را به دفتر مشارکتهای مردمی ارسال نماييد تا در اختيار خانواده ها قرار گيرد.

3-اختصاص املاك و مستغلات به عنوان باقيات و الصالحات براي حل بزرگترين مشكل خانواده هاي يتيم يعني تامين مسكن و سرپناه كه به همت و جوانمردي اهل كرم نيازمند است، يكي از انواع كمك هاي غيرنقدي است.

نیت هاي خاص

این نوع کمک های مردمی را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:

اول: کمک هائی که بدون واریز شدن به حسابهای بانکی  و عواید موسسه مستقیماً در اختیار ایتام تحت پوشش قرار گرفته و یا با همان نیت بانی هزینه می شود. موارد زیر چند مثال از این دسته کمک هاست:

1- خیرین برای افتتاح حساب پس انداز بانکی برای ایتام مورد نظرشان وجوهی پرداخت می کنند. 

2-وجوهیش توسط خیرین برای پرداخت وام قرض الحسنه در اختیار موسسه قرار گیرد که به حسابداری و عواید خیریه ربطی پیدا نمی کند.

3-وجه نقد یا جنسی تحویل خیریه میشود که به یک عضو معین خیریه داده شود. مثلاً دوچرخه ای یا تخت بیمارستانی برای عضو تحت پوشش مورد نظر بانی تهیه شود.

4-خیریه وجوهی برای برگزاری مجلس گلریزان یا جشن ها گردهمائی ها در اختیار موسسه می گذارند زیرا می دانند که خیریه نمیتواند از محل پول ایتام چنین هزینه هائی انجام دهد.

5-وجوه نماز و روزه استیجاری و تلاوت قرآن که بدون واریز بحساب خیریه در اختیار بجا آورندگان اعمال مذکور قرار می گیرد.

دوم : وجوهیکه به حساب خیریه واریز میشود ولی حسابداری دقت میکند که همان مقدار وجه در راه نیت بانی هزینه شود. و اگر این موارد بانی نداشته باشد موسسه بخود اجازه نمی دهد از پول یتیم برای این گونه موارد هزینه کند:

1-برگزاری جشن تولد برای فرزندان.

2-انجام سفرهای زیارتی و اردوهای فرهنگی تفریحی فرزندان با نیت و نظر بانی.

3-تهیه غذای گرم و افطاری در روزها و ماههای مورد نظر.

4-وجوهی صرفاً برای توانمندسازی و ایجاد شغل برای اعضاء تحت پوشش.

توجه: موارد بالا بنا به سابقه و تجربه عنوان شد، امکان دارد نیات خاصی توسط بانیان مطرح شود که برای موسسه تابحال بی سابقه باشد

خدمات به مددجویان

ارزاق و مایحتاج

تامين قوت روزانه خانواده ها، براساس نياز سرانه خانواده و به شرح دفاتر تنظيمي از ” دفتر مرکزی” شامل برنج، ماکارونی، چای، قندوشکر، روغن، حبوبات، لبنیات، ميوه فصل، موادشوينده، لوازم بهداشتی، گوشت گرم، تن ماهي، شيريني و آجيل شب عيد”

تامين پوشاك و كفش دو نوبت در سال در پيش از نوروز و همزمان با بازگشائي مدارس و نوشت افزار يك نوبت در سال (نوجوانان دختر و پسر در انتخاب رنگ و مدل لباس و كفش برابر عرف جامعه آزاد مي باشند(

ساير اقلام مورد نياز خانواده ها از جمله لوازم خانگي ، بهداشتي و كالاهاي مصرفي برابر درخواست آنان و تائيد خيريه انجام ميشود

تعلیم و تربیت

 همانگونه كه اشاره شد عمده ترين كوشش و الويت در اهداف خيريه، تعليم وتربيت و مراقبت هاي اخلاقي و پرورش استعدادها و خلاقيت هاي فرزندان يتيم و نيازمند تا نيل به رشد و خود كفائي مي باشد كه به شكل زير براي آن برنامه ريزي شده است :

 • فراهم كردن امكانات تحصيلي براي همه فرزندان از پیش دبستان تا دانشگاه
 • تشويق دانش آموزان و دانشجويان به فعاليت هاي علمي فوق برنامه و تامين هزينه هاي آن
 • بررسي وضعيت تحصيلي و اخلاقي آنان از طريق ارتباط نزديك و مراجعه مستقيم به مدارس
 • پيش بيني تشويقها و جوايز مادي و معنوي براي ايجاد رقابت سالم در ميان فرزندان
 • برگزاري كلاس هاي اخلاقي و آموزشي براي تقويت بنيادهاي عقيدتي و معنوي مادران
 • امكان برخورداري خانواده هاي تحت پوشش از همكاري مشاوران تحصيل كرده .
 • برگزاري اردوهاي زيارتي و سياحتي براي پركردن ساعات فراغت ، بالابردن روحيه و شكوفا سازي استعدادها

مسکن

 عمده ترين مشكل و معضل خانواده‌هاي تحت پوشش را مسكن و يا به عبارتي سرپناه مناسب تشكيل ميدهد، به خصوص كه با فوت پدر اغلب خانواده ها با بدخلقي و فشار صاحبخانه براي تخليه روبرو مي شوند و رنج و مصيبت مادر داغ دار، دو چندان مي گردد.

خدمات موسسه در بخش مسكن بسيار گسترده و پر هزينه است و شامل خريد، تعمير، رهن و اجاره مي باشد.

يكي از افتخارات خيريه مربوط به عملكرد همين بخش است كه توانسته در كنار خدمات گسترده ديگر تا كنون چندین خانوار نيازمند را صاحب سر پناه  كند و آنها را  از نگراني و رنج خانه بدوشي نجات دهد.

پرداخت بخشي از اجاره بها و هزينه تعمير مسكن، ايزوگام ، لوله كشي آب و انشعاب برق و گاز مسكن خانواده ها، همه ماهه رقم قابل ملاحظه و چشم گيري را تشكيل مي دهد.

بهداشت و درمان

 خانواده ها داراي دفترچه های خدمات درماني مخصوص بوده و تقريباً از دارو و درمان رايگان برخوردار ميباشند. همچنين در صورت نياز از مشاوره پزشكي و روان پزشكي رايگان استفاده مي كنند.

همكاري افتخاري تعدادي از پزشكان متخصص و متعهد  در سطح شهرستان شهریار، دسترسي سريع خانواده ها را به هنگام نياز به تخصص هاي پزشكي و مشاوره امكان پذير ساخته است .

سلامتي خانواده ها هنگام پذيرش به دقت بررسي ميگردد تا چنانچه به بيماري‌هاي مزمن و يا خاص دچار باشند در اولويت درماني قرار گيرند.

ازدواج و جهیزیه

 مربيان و مشاورين خيريه در بالابردن آگاهي ها و تحقيقات مقدماتي ازدواج با جوانان دختر و پسر و خانواده آنان همكاري و همفكري صميمانه اي دارند تا در انتخاب همسر و ادامه زندگي دچار مشكل نشوند.

پرداخت مبلغی جهت کمک هزینه ازدواج و کمک هزینه تهیه جهزیه برای نو عروسان یکی دیگر از خدمات این موسسه میباشد

صندوق قرض الحسنه

يكي ديگر از خدمات خيريه ايجاد صندوق وام است كه سرمايه آن توسط رئیس هیئت مدیره موسسه و خیرین  تامين مي گردد. هر نيكوكاري مبلغي را كه مايل است به اين صندوق واريز مي كند و هر زمان كه خواست مي تواند آن را باز پس بگيرد.خانواده هاي تحت پوشش خيريه مي توانند حداکثر تا مبلغ 20,000,000 ریال از صندوق وام بگيرند و حداكثر ده ماهه آن را باز پس بدهند.

شرایط پذیرش مددجو

1-داشتن مدارک : فوت نامه، قیم نامه، شناسنامه مرحوم و کلیه اعضای خانواده

2-منطقه سکونت در داخل محدوده دفتر باشد.

3- عدم عضویت در نهاد های دولتی اعم از کمیته امداد و بهزیستی و  مراکز خیریه دیگر

4-عدم دریافت حقوق مستمری (تامین اجتماعی، خدمات درمانی و…

5- حتی المقدور داشتن معرف شناخته شده

6-مهاجر نباشند(حداقل سه سال در محل فعلی ساکن باشند(

مدارک پذیرش مددجو

1- اصل شناسنامه مرحوم و تمامی اعضای خانواده

2- اصل برگ فوت مرحوم

3-قیم نامه، حضانت نامه، ضم امین

4-صورت ریز اموال مرحوم (از اداره سرپرستی محل تهیه فرمائید)

5-اصل سند منزل یا اجاره نامه رسمی

6-معرفی نامه کتبی در صورت داشتن معرف

7-کارنامه تحصیلی دانش آموزان و اشتغال به تحصیل


خدمات مراکز به تفکیک

الف)دفتر مرکزی

از جمله اهداف اصلی این بخش شناسایی ، بررسی وضعیت و تحت پوشش قرار دادن خانواده های نیازمند و آبرومند جامعه می باشد. از همین رو دفتر مرکزی  با دارا بودن واحد مددکاری , واحد پذیرش  ،واحد جهیزیه، واحدتحقیق و…  پس از شناسایی خانواده ها و بررسی زندگی موجود و آگاهی از نیاز های آنان برای رفع گرفتاری این خانواده ها تلاش می نمایند.تشکیل پرونده ، برقراری مستمری برای خانوده های مستعد، شناسایی جهت انجام نوع حمایت و قرار دادن آنان در لیست حمایت ها از جمله فعالیت های این بخش می باشد.

بخشی از این فعالیتهای اجرایی به شرح ذیل می باشد:

 • تشکیل پرونده با مدارک اصلی و رونوشت برابر اصل کردن مدارک و تصاویر آنها .
 • تشخیص استحقاق و مستمند بودن مددجویان طبق قوانین حاکم بر موسسه.
 • تشخیص نوع نیازهای مددجویان ، سرپرستان .
 • تبادلات و مکاتبات با ادارات و… و رایزنی کافی جهت تخفیف ، خدمات رایگان
 • بررسی پرونده های مددجویان و انجام تغییرات لازم در خدمات رسانی اعم از اکرام ، مستمری ، سبد خواروبار و غیره
 • تماس تلفنی با خانواده ها و توزیع غذا ، نظارت و پذیرش بخشی از تقسیم سبد خواروبار و دیگر عرصه های عمومی.
 • پرداخت مستمری نقدی به صورت ماهیانه به خانواده های تحت پوشش و اعطای بن نان بصورت ماهیانه و بن سبد ارزاق به کلیه خانواده های تحت پوشش سالیانه دو مرتبه  که شامل ( 10 کیلو برنج , 2 کیلو گوشت , 2 عدد مرغ , 2 عدد روغن , قند و شکر , تخم مرغ , حبوبات , چای و خرما و … )
 • ارائه کمک های  آموزشی، و پرداخت هزینه های تحصیل و دوره های آموزشی و تقویت تحصیلی
 • بررسی پرونده های مددجویان و انجام تغییرات لازم در خدمات رسانی اعم از اکرام ، مستمری ، سبد خواروبار و غیره
 • تامین نیازهای اساسی با توجه به توان موسسه از جمله کمک هزینه تهیه مسکن، تهیه لوازم خانگی , تهیه جهیزیه برای خانوادهای تحت پوشش
 • ارائه تسهیلات ضروری از جمله تسهیلات ازدواج، خود اشتغالی و درمان
 • پرداخت کمک های مالی به مراجعه کنندگان موردی
 • حفظ اسرار و امور محرمانه خانواده ها و مددجویان

ب)درمانگاه خیریه علوی

زمانی که بیمار رنجوری دیدگان کم فروغش را به امید دریافت مرهمی و دستان کم توانش را به امید تکیه گاهی به سوی کسی دراز مینماید کلیه دروازه های خداوند به روی وی گشوده میشود

با این تفاسیر موسسه خیریه علی ابن ابیطالب (ع) شهریار با ارده به حضرت دوست و جهت پاسداری از ارزش های والای انسانی و به منظور یاری رساندن به محرومان و رنجدیدگان بیمار در سال 1375 اقدام به احداث و راه اندازی درمانکاه خیریه علوی جهت ارائه خدمات پزشکی رایگان به خانواده های تحت پوشش نمود و در حال حاضر در بخش های دندانپزشکی , عمومی , جراحی های سرپایی , مامایی , بینایی سنجی و واکسیناسیون فعالیت خود را گسترش داده است تعرفه های اين درمانگاه کمتر از  هزينه ها و تعرفه های دولتی است و با انواع بيمه ها اعم از بیمه تأمين اجتماعی ,خدمات درمانی ,نيروهای مسلح و … قرارداد دارد

ج)دفتر مشاركتهای مردمی

 هدف از مشارکت ،توانمند سازی افراد برای مشارکت خود جوش است.از این رو موسسه خیریه علی ابن ابیطالب (ع) شهریار اقدام به راه اندازی دفتر  مشارکت های مردمی به منظور نیل به اهداف موسسه  نمود. این بخش  با استفاده از شیوه های نوین تحقیقاتی، شناسایی خیرین و ارتباط معنا دار و مداوم با آنان و همچنین با بهره گیری از روشهای مختلف در ترقیب مشارکت افراد گوناگون جامعه در این موسسه، تلاش کرده  در راستای اهداف موسسه که همان رفع نیازهای مادی و معنوی مددجویان خود میباشد ،گامی موثر برداشته باشد.

برخی فعالیت های این بخش به شرح ذیل است :

 1. نصب و توزیع صندوق های صدقات        
 2. جمع آوري روزانه وجوهات صندوقهای کوچک خانگی
 3. اجرای برنامه جشن نیکوکاری و جشن عاطفه ها
 4. جمع آوری فطریه وکفاره  
 5. دریافت کالاهای اهدایی از سوی حامیان نیکوکار
 6. پذیرش عضویت حامیان موسسه  با ارائه ­ی فرم مربوطه و ثبت مشخصات و اقدامات لازم
 7. شناسایی افرادخیّر و دریافت کمک‌های نقدی و غیر نقدی براساس روش اجرایی مربوطه
 8. دریافت اعانات و مساعدت‌های مردمی شامل نذورات , انفاق، صدقات،خمس , زکات، کمک های ماهیانه , کمک هزینه جهیزیه و تحصیل , ذبح گوسفند و …. در قبال اخذ رسید  از سرپرست واحد

د)مراکز نگهداری از فرزندان بی سرپرست و بدسرپرست

با توجه به معضل کودکان خیابانی که بنا به دلایل های مختلف اعم از فقر , از هم پاشیدگی خانواده , کودک آزاری , سوء مصرف مواد مخدر و الکل توسط والدین و … موسسه خیریه علی ابن ابیطالب (ع) شهریار با احداث و تأسیس دو مرکز شبانه روزی نگهداری از فرزندان بی سرپرست و بد سرپرست  با نام های مرکز پسرانه خانه مهدی (عج) از سن 7 الی 19 سال با ظرفیت 50 فرزند و مرکز دخترانه کوثر از سن 5 الی 9 سال با ظرفیت 25 فرزند توانسته است نقش عمده ای را در سازماندهی کودکان خیابانی و  گامی بلند جهت نگهداری , تعلیم و تربیت , بر طرف نمودن مشکلات مادی و معنوی فرزندان تا مرحله اجتماعی شدن , اشتغال , باز توانی , ترخیص , ازدواج و … بردارد تا بلکه با این امر فردایی سبز و روشن را برای این فرزندان و کشورمان ایران به ارمغان آورد

برخی فعالیت های این مراکز  به شرح ذیل است:

فعاليتها و نیازها:

 • تاسیس و ساخت مراکز شبانه روزی وخانه های نگهداری از فرزندان با کلیه امکانات و تجهیزات و  با نظارت و تعامل سازمان بهزیستی
 • تامین هزینه های تحصیلی فرزندان
 • تامین هزینه های درمانی و بهداشتی فرزندان
 • تامین خرید مواد غذایی ایتام .
  برگزاری مراسم جشنها امامان و تولد برای فرزندان  
  برگزاری مسافرتهاي برای ایتام 
  تامین کمک هزینه های ازدواج ایتام .
  تامین برگزاری مشاوره های اجتماعی و فرهنگی  ایتام .
  فعالیت در تامین بودجه جهت  خرید لوازم منزل براي فرزندانی که به سن ازدواج رسیده اند

۱۱. همکاری وتعامل بادستگاههای دولتی و اجرایی و عمومی و خصوصی، موسسات خیریه درجهت حل مشکلات کودکان بی سرپرست و بدسرپرست

مشارکت‌های نقدی خیّرین محترم به یکی از روش های زیرجذب می‌شود:

 1. مراجعه‌ی فردخیّر به دفتر مؤسّسه و تحویل کمک‌های خود به کارکنان دفتر در قبال اخذ رسید
 2. مراجعه‌ی کارکنان مؤسّسه به آدرس فردخیّر و دریافت وجوه یا سایر کمک های غیرنقدی آنان در قبال رسید؛3- واریز وجوه نقدی به یکی ازشماره حساب‌های مؤسّسه توسّط خیّرین محترم و درصورت امکان تحویل فیش بانکی به دفتر مؤسّسه